Từ ngày 07/7/2021, Viettel triển khai thêm các gói cước combo VXC đa chu kỳ

Từ ngày 07/7/2021, Viettel triển khai thêm các gói cước combo VXC đa chu kỳ

Sau khi ra đời các gói đa chu kỳ khác rất thành công đặc biệt là V120 với chu kỳ 3, 6, 12 tháng ( 3V120, 6V120, 12V120 ). Tiếp nối sau sự thành công đó, ngày 7/7/2021, Viettel triển khai thêm các gói combo đa chu kỳ VXC bao gồm các gói cụ thế V50C, V70C, V90C, V120C. Các gói đa chu kỳ được áp dụng cho các khách hàng đang sử dụng các gói combo VXC theo tháng và chưa sử dụng VXC. Khi đăng ký các gói đa chu kỳ này sẽ giúp khách hàng tiết kiệm được thời gian không phải ra hạn theo từng tháng 1 nữa.

gói cước combo VXC đa chu kỳ  gói cước combo VXC đa chu kỳ

Thông tin chi tiết các gói combo VXC Viettel đa chu kỳ

Đối tượng triển khai :

Thời gian áp dụng từ 07/07/2021 cho các thuê bao trong danh sách đang sử dụng các gói chu kỳ VXC theo tháng 1 và các thuê bao chưa sử dụng được gán gói VXC đa chu kỳ

 •   Thuê bao được tham gia các gói đa chu kỳ 3V50C, 6V50C, 12V50C tương tự các thuê bao đang được tham gia gói V50C theo chu kỳ 1 tháng 1
 •   Thuê bao được tham gia các gói đa chu kỳ 3V70C, 6V70C, 12V70C tương tự các thuê bao đang được tham gia gói V70C theo chu kỳ 1 tháng 1
 •   Thuê bao được tham gia các gói đa chu kỳ 3V90C, 6V90C, 12V90C tương tự các thuê bao đang được tham gia gói V90C theo chu kỳ 1 tháng 1
 •   Thuê bao được tham gia các gói đa chu kỳ 3V120C, 6V120C, 12V120C tương tự các thuê bao đang được tham gia gói V120C theo chu kỳ 1 tháng 1

Chi tiết ưu đãi và cách đăng ký các gói combo VXC Viettel

1. Các gói V50C đa chu kỳ :

Tên gói Chính sách Cách đăng ký
3V50C
 • Giá: 150.000đ
 • Lưu lượng: 3GB/tháng
 • Miễn phí nội mạng 10 phút/cuộc tối đa 1000p
 • Hạn Dùng: 90 ngày
 • Hết 3GB tính cho gói 4G đang sử dụng (nếu có)
 • Miễn phí gói cơ bản dịch vụ xem truyền hình TV360 qua app TV360 đến hết 30/09/2021
 • Áp dụng cho: Thuê bao theo danh sách
 • (Xem chi tiết)

Đăng ký

Hoặc Soạn: 3V50C 325544068 gửi 9123
6V50C
 • Giá: 300.000đ
 • Lưu lượng: 3GB/tháng
 • Miễn phí nội mạng 10 phút/cuộc tối đa 1000p
 • Hạn Dùng: 180 ngày
 • Hết 3GB tính cho gói 4G đang sử dụng (nếu có)
 • Miễn phí gói cơ bản dịch vụ xem truyền hình TV360 qua app TV360 đến hết 30/09/2021
 • Áp dụng cho: Thuê bao theo danh sách
 • (Xem chi tiết)

Đăng ký

Hoặc Soạn: 6V50C 325544068 gửi 9123
12V50C
 • Giá: 600.000đ
 • Lưu lượng: 3GB/tháng
 • Miễn phí nội mạng 10 phút/cuộc tối đa 1000p
 • Hạn Dùng: 360 ngày
 • Hết 3GB tính cho gói 4G đang sử dụng (nếu có)
 • Miễn phí gói cơ bản dịch vụ xem truyền hình TV360 qua app TV360 đến hết 30/09/2021
 • Áp dụng cho: Thuê bao theo danh sách
 • (Xem chi tiết)

Đăng ký

Hoặc Soạn: 12V50C 325544068 gửi 9123

2. Các gói V70C đa chu kỳ :

Tên gói Chính sách Cách đăng ký
3V70C
 • Giá: 210.000đ
 • Lưu lượng: 15GB/tháng (500MB/ngày)
 • Miễn phí nội mạng 10 phút/cuộc tối đa 1000 phút
 • Hạn Dùng: 90 ngày
 • Hết 15GB tính cho gói 4G đang sử dụng (nếu có)
 • Áp dụng cho: Thuê bao theo danh sách
 • (Xem chi tiết)

Đăng ký

Hoặc Soạn: 3V70C 325544068 gửi 9123
6V70C
 • Giá: 420.000đ
 • Lưu lượng: 15GB/tháng (500MB/ngày)
 • Miễn phí nội mạng 10 phút/cuộc tối đa 1000p
 • Hạn Dùng: 180 ngày
 • Hết 15GB tính cho gói 4G đang sử dụng (nếu có)
 • Áp dụng cho: Thuê bao theo danh sách
 • (Xem chi tiết)

Đăng ký

Hoặc Soạn: 6V70C 325544068 gửi 9123
12V70C
 • Giá: 840.000đ
 • Lưu lượng: 15GB/tháng (500MB/ngày)
 • Miễn phí nội mạng 10 phút/cuộc tối đa 1000p
 • Hạn Dùng: 360 ngày
 • Hết 15GB tính cho gói 4G đang sử dụng (nếu có)
 • Áp dụng cho: Thuê bao theo danh sách
 • (Xem chi tiết)

Đăng ký

Hoặc Soạn: 12V70C 325544068 gửi 9123

3. Các gói V90C đa chu kỳ :

Tên gói Chính sách Cách đăng ký
3V90C
 • Giá: 270.000đ
 • Lưu lượng: 30GB/tháng (1GB/ngày)
 • Miễn phí nội mạng 20 phút/cuộc
 • Miễn phí 20 phút ngoại mạng
 • Hạn Dùng: 90 ngày
 • Miễn phí data truy cập ứng dụng TikTok
 • Hết 30GB tính cho gói 4G đang sử dụng (nếu có)
 • Áp dụng cho: Thuê bao theo danh sách
 • (Xem chi tiết)

Đăng ký

Hoặc Soạn: 3V90C 325544068 gửi 9123
6V90C
 • Giá: 420.000đ
 • Lưu lượng: 30GB/tháng (1GB/ngày)
 • Miễn phí nội mạng 20 phút/cuộc
 • Miễn phí 20 phút ngoại mạng
 • Hạn Dùng: 180 ngày
 • Miễn phí data truy cập ứng dụng TikTok
 • Hết 30GB tính cho gói 4G đang sử dụng (nếu có)
 • Áp dụng cho: Thuê bao theo danh sách
 • (Xem chi tiết)

Đăng ký

Hoặc Soạn: 6V90C 325544068 gửi 9123
12V90C
 • Giá: 840.000đ
 • Lưu lượng: 30GB/tháng (1GB/ngày)
 • Miễn phí nội mạng 10 phút/cuộc
 • Miễn phí 20 phút ngoại mạng
 • Hạn Dùng: 360 ngày
 • Miễn phí data truy cập ứng dụng TikTok
 • Hết 30GB tính cho gói 4G đang sử dụng (nếu có)
 • Áp dụng cho: Thuê bao theo danh sách
 • (Xem chi tiết)

Đăng ký

Hoặc Soạn: 12V90C 325544068 gửi 9123

4. Các gói V120C đa chu kỳ :

Tên gói Chính sách Cách đăng ký
3V120C
 • Giá: 360.000đ
 • Lưu lượng: 60GB/tháng (2GB/ngày)
 • Miễn phí nội mạng 20 phút/cuộc
 • Miễn phí 50 phút ngoại mạng
 • Hạn Dùng: 90 ngày
 • Miễn phí data truy cập ứng dụng TikTok
 • Hết 60GB tính cho gói 4G đang sử dụng (nếu có)
 • Áp dụng cho: Thuê bao theo danh sách
 • (Xem chi tiết)

Đăng ký

Hoặc Soạn: 3V120C 325544068 gửi 9123
6V120C
 • Giá: 720.000đ
 • Lưu lượng: 60GB/tháng (2GB/ngày)
 • Miễn phí nội mạng 20 phút/cuộc
 • Miễn phí 50 phút ngoại mạng
 • Hạn Dùng: 180 ngày
 • Miễn phí data truy cập ứng dụng TikTok
 • Hết 60GB tính cho gói 4G đang sử dụng (nếu có)
 • Áp dụng cho: Thuê bao theo danh sách
 • (Xem chi tiết)

Đăng ký

Hoặc Soạn: 6V120C 325544068 gửi 9123
12V120C
 • Giá: 1.440.000đ
 • Lưu lượng: 60GB/tháng (2GB/ngày)
 • Miễn phí nội mạng 20 phút/cuộc
 • Miễn phí 20 phút ngoại mạng
 • Hạn Dùng: 360 ngày
 • Miễn phí data truy cập ứng dụng TikTok
 • Hết 60GB tính cho gói 4G đang sử dụng (nếu có)
 • Áp dụng cho: Thuê bao theo danh sách
 • (Xem chi tiết)

Đăng ký

Hoặc Soạn: 12V120C 325544068 gửi 9123
Cước phí đăng ký qua tổng đài Viettel 9123 là Miễn Phí, xin cảm ơn Quý Khách đã sử dụng dịch vụ của Viettel. Cùng với việc nâng cao chất lượng tốc độ truy cập mạng, để phục vụ tốt hơn nữa khách hàng, Viettel cung cấp cho bạn nhiều gói sản phẩm phù hợp với nhu cầu của từng đối tượng. Chúng tôi xin thiệu các gói cước 3G, 4G Viettel đang triển khai và cách đăng ký đơn giản nhất cho bạn

Đăng kí bằng cách soạn tin theo cú pháp:

TÊN GÓI CƯỚC (dấu cách) 905323484 gửi 9123

Các gói cước nổi bật:

KHA90

 • Data: 120GB
 • Thoại: 30 phút
 • Giá: 90,000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • KHA90 905323484 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

V50C

 • Data: 2GB
 • Thoại: Miễn phí < 10 phút nội mạng
 • Giá: 50,000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • V50C 905323484 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

V120C

 • Data: 30GB
 • Thoại: Không
 • Giá: 120,000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • V120C 905323484 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

V120

 • Data: 60GB
 • Thoại: 50 phút
 • Giá: 120,000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • V120 905323484 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

V120N

 • Data: 120GB
 • Thoại: 20 phút
 • Giá: 120,000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • V120N 905323484 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

6V120

 • Data: 360GB
 • Thoại: 300 phút
 • Giá: 720,000đ
 • Hạn: 180 ngày
 • 6V120 905323484 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

12V120

 • Data: 720GB
 • Thoại: 600 phút
 • Giá: 1,440,000đ
 • Hạn: 360 ngày
 • 12V120 905323484 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

6V120N

 • Data: 720GB
 • Thoại: 300 phút
 • Giá: 720,000đ
 • Hạn: 180 ngày
 • 6V120N 905323484 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

V90C

 • Data: 15GB
 • Thoại: 20 phút
 • Giá: 90,000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • V90C 905323484 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

12V120N

 • Data: 1440GB
 • Thoại: 600 phút
 • Giá: 1,440,000đ
 • Hạn: 360 ngày
 • 12V120N 905323484 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

Trả lời

4