CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VIETTEL KHÁNH HÒA

Viettel Khánh Hòa thực hiện các chính sách bảo mật sau đây nhằm chỉ ra các vấn đề can dự đến bảo mật thông báo của quý khách đối với trang web này.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Theo quy định chung, không mang thông tin tư nhân nào của người mua được tự động thu thập trong khoảng trang web. Không những thế một số thông tin phi tư nhân của người truy cập can hệ đến lưu lượng truy cập sẽ được ghi lại bởi những máy chủ đạt tiêu chuẩn vận hành của Viettel Khánh Hòa. Các thông tin này được sử dụng cho mục đích nâng cấp, cải thiện trải nghiệm người dùng trang web của chúng tôi.

Viettel Khánh Hòa có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba chỉ để phục vụ cung cấp các dịch vụ cho bạn hoặc những thông báo bổ sung về Viettel Khánh Hòa mà bạn yêu cầu (ví dụ gửi e-mail, điền những thông tin cần phải có và tiến hành trả lời khảo sát). Bất kỳ trang web thứ ba nào được dẫn link trong website này đều có thể mang chính sách và điều khoản bảo mật riêng. Bạn nên xem xét kỹ càng chính sách của những trang này nhằm chọn lọc thông tin tư nhân phù hợp đối với từng trang web khác nhau.

Đánh giá page