img

INTERNET – TRUYỀN HÌNH

Tặng đến 4 tháng cước, MIỄN PHÍ hòa mạng khi đóng cước trước.
Trang bị MIỄN PHÍ Modem WIFI trong suốt thời gian quý khách hàng sử dụng dịch vụ.
ĐĂNG KÝ
img

CHUYỂN SANG TRẢ SAU

Chuyển đổi từ trả trước sang gói cước trả sau viettel, giữ nguyên số, thủ tục online, không cần ra cửa hàng, bao gồm rất nhiều ưu đãi mới nhất
ĐĂNG KÝ
img

DỊCH VỤ DI ĐỘNG

Gói cước dành cho Di Động mới nhất của Viettel Telecom, điều kiện áp dụng và cách đăng ký 4G Viettel. Gói 4G Viettel ngày, tháng, năm.
ĐĂNG KÝ
img

HOME CAMERA VIETTEL

Home Camera Viettel là giải pháp thông minh dành cho khách hàng có nhu cầu giám sát an ninh, trò chuyện cùng các thành viên trong gia đình.
MUA NGAY

GÓI ĐĂNG KÝ NHIỀU NHẤT

KHA90

 • Data: 120GB
 • Thoại: 30 phút
 • Giá: 90,000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • KHA90 905323484 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

V50C

 • Data: 2GB
 • Thoại: Miễn phí < 10 phút nội mạng
 • Giá: 50,000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • V50C 905323484 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

V120C

 • Data: 30GB
 • Thoại: Không
 • Giá: 120,000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • V120C 905323484 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

V120

 • Data: 60GB
 • Thoại: 50 phút
 • Giá: 120,000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • V120 905323484 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

V120N

 • Data: 120GB
 • Thoại: 20 phút
 • Giá: 120,000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • V120N 905323484 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

6V120

 • Data: 360GB
 • Thoại: 300 phút
 • Giá: 720,000đ
 • Hạn: 180 ngày
 • 6V120 905323484 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

12V120

 • Data: 720GB
 • Thoại: 600 phút
 • Giá: 1,440,000đ
 • Hạn: 360 ngày
 • 12V120 905323484 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

6V120N

 • Data: 720GB
 • Thoại: 300 phút
 • Giá: 720,000đ
 • Hạn: 180 ngày
 • 6V120N 905323484 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

V90C

 • Data: 15GB
 • Thoại: 20 phút
 • Giá: 90,000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • V90C 905323484 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

12V120N

 • Data: 1440GB
 • Thoại: 600 phút
 • Giá: 1,440,000đ
 • Hạn: 360 ngày
 • 12V120N 905323484 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

GÓI COMBO

V30X

 • Data: 3.5GB
 • Thoại: 10 phút
 • Giá: 30,000đ
 • Hạn: 7 ngày
 • V30X 905323484 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

V50C

 • Data: 3GB
 • Thoại: 10 phút
 • Giá: 50,000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • V50C 905323484 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

V70C

 • Data: 15GB
 • Thoại: 10 phút
 • Giá: 70,000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • V70C 905323484 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

F90

 • Data: 5GB
 • Thoại: 15 phút
 • Giá: 90,000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • F90 905323484 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

V90C

 • Data: 30GB
 • Thoại: 20 phút
 • Giá: 90,000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • V90C 905323484 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

GÓI CHỈ DATA

TOMD30

 • Data: 1GB
 • Thoại: Không
 • Giá: 30,000đ
 • Hạn: Không giới hạn
 • TOMD30 905323484 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

ECOD50

 • Data: 3GB
 • Thoại: Không
 • Giá: 50,000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • ECOD50 905323484 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

MIMAXSV

 • Data: 5GB
 • Thoại: Không
 • Giá: 50,000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • MIMAXSV 905323484 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

XL50

 • Data: 5GB
 • Thoại: Không
 • Giá: 50,000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • XL50 905323484 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

MIMAX70

 • Data: 3GB
 • Thoại: Không
 • Giá: 70,000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • MIMAX70 905323484 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

ST70

 • Data: 30GB
 • Thoại: Không
 • Giá: 70,000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • ST70 905323484 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

ST70K

 • Data: 15GB
 • Thoại: Không
 • Giá: 70,000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • ST70K 905323484 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

MIMAX90

 • Data: 5GB
 • Thoại: không
 • Giá: 90,000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • MIMAX90 905323484 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

GÓI CHỈ NGHE GỌI

MP30

 • Data: 0
 • Thoại: 300 phút
 • Giá: 30,000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • MP30 905323484 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

MP30X

 • Data: 0
 • Thoại: 500 phút
 • Giá: 30,000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • MP30X 905323484 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

MP50

 • Data: 0
 • Thoại: 20 phút
 • Giá: 50,000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • MP50 905323484 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

MP50X

 • Data: 0
 • Thoại: 500 phút
 • Giá: 50,000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • MP50X 905323484 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

MP70

 • Data: 0
 • Thoại: 20 phút
 • Giá: 70,000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • MP70 905323484 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

MP70X

 • Data: 0
 • Thoại: 1000 phút
 • Giá: 70,000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • MP70X 905323484 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

MP90

 • Data: 0
 • Thoại: 20 phút
 • Giá: 90,000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • MP90 905323484 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

MP90X

 • Data: 0
 • Thoại: 1000 phút
 • Giá: 90,000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • MP90X 905323484 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

GÓI DCOM

D50

 • Data: 3,5GB
 • Thoại: 0
 • Giá: 50,000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • D50 905323484 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

D70

 • Data: 7GB
 • Thoại: 0
 • Giá: 70,000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • D70 905323484 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

D90

 • Data: 10GB
 • Thoại: 0
 • Giá: 90,000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • D90 905323484 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

D120

 • Data: 12GB
 • Thoại: 0
 • Giá: 120,000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • D120 905323484 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

D200

 • Data: 20GB
 • Thoại: 0
 • Giá: 200,000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • D200 905323484 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

D500

 • Data: 48GB
 • Thoại: 0
 • Giá: 500,000đ
 • Hạn: 360 ngày
 • D500 905323484 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

D500U

 • Data: 48GB
 • Thoại: 0
 • Giá: 500,000đ
 • Hạn: 180 ngày
 • D500U 905323484 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

D900

 • Data: 84GB
 • Thoại: 0
 • Giá: 900,000đ
 • Hạn: 360 ngày
 • D900 905323484 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết