QUÝ KHÁCH LƯU Ý Cú pháp đăng ký từng gói cước Viettel Khánh Hòa đã được tích hợp sẵn vào nút “ĐĂNG KÝ”, khi nhâp vào sẽ tự động chuyển về soạn tin nhắn trên điện thoại. Lúc này quý khách chỉ cần thao tác “GỬI ĐI” là đăng ký thành công. Trường hợp đăng ký không thành công sẽ không bị tính phí.

KIỂM TRA GÓI CƯỚC ƯU ĐÃI DÀNH CHO BẠN

KIỂM TRA GÓI CƯỚC

GÓI CƯỚC 4G COMBO VIETTEL

img

V7C

7.000đ

500MB+50 phút gọi nội mạng+50 SMS nội mạng

img

F30

30.000đ

3GB tốc độ cao và miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng.

img

F140

140.000đ

F140: 140K/30 ngày có 8GB (hết 8GB truy cập theo gói Mobile Internet đang sử dụng nếu có), miễn phí 10p/cuộc gọi nội mạng, 60 phút gọi ngoại mạng. Gói cước gia hạn sau 30 ngày.

img

F190

190.000đ

F190: 190K/30 ngày có 9GB (hết 9GB truy cập theo gói Mobile Internet đang sử dụng nếu có), miễn phí 10p/cuộc gọi nội mạng, 100 phút gọi ngoại mạng. Gói cước gia hạn sau 30 ngày.

img

V120Z

90.000đ

V120Z: 90.000đ/30 ngày được miễn phí 20p/cuộc gọi nội mạng và 4G/ngày((3GB sử dụng tại TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Quảng Nam, Cà Mau, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Quảng Bình, Kiên Giang, Hậu Giang và 1GB sử dụng toàn quốc), hết lưu lượng ngừng truy cập), gọi ngoại mạng 50p/tháng.

img

3V120Z

270.000đ

V120Z: 270.000đ/90 ngày được miễn phí 20p/cuộc gọi nội mạng và 4G/ngày((3GB sử dụng tại TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Quảng Nam, Cà Mau, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Quảng Bình, Kiên Giang, Hậu Giang và 1GB sử dụng toàn quốc), hết lưu lượng ngừng truy cập), gọi ngoại mạng 50p/tháng.

img

6V120Z

540.000đ

V120Z: 540.000đ/180 ngày được miễn phí 20p/cuộc gọi nội mạng và 4G/ngày((3GB sử dụng tại TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Quảng Nam, Cà Mau, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Quảng Bình, Kiên Giang, Hậu Giang và 1GB sử dụng toàn quốc), hết lưu lượng ngừng truy cập), gọi ngoại mạng 50p/tháng.

img

12V120Z

1.080.000đ

V120Z: 1.080.000đ/360 ngày được miễn phí 20p/cuộc gọi nội mạng và 4G/ngày((3GB sử dụng tại TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Quảng Nam, Cà Mau, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Quảng Bình, Kiên Giang, Hậu Giang và 1GB sử dụng toàn quốc), hết lưu lượng ngừng truy cập), gọi ngoại mạng 50p/tháng.

img

F90

90.000đ

5GB data, 250SMS nội mạng, 15 phút ngoại mạng, miễn phí 10 phút/cuộc gọi nội mạng trong 30 ngày

img

3F90

270.000đ

3F90: 270.000/90 ngày có 15 phút ngoại mạng, 250SMS nội mạng, 10 phút/cuộc nội mạng, 5GB data/30 ngày. Hết 5GB tính theo gói cước data đang sử dụng nếu có

img

6F90

540.000đ

6F90: 540.000/180 ngày có 15 phút ngoại mạng, 250SMS nội mạng, miễn phí 10 phút/cuộc gọi nội mạng, 5GB data/30 ngày. Hết 5GB tính theo gói cước data đang sử dụng nếu có

img

12F90

1.080.000đ

12F90: 1.080.000/360 ngày có 15 phút ngoại mạng, 250SMS nội mạng, 10 phút/cuộc nội mạng, 5GB data/30 ngày.

img

V90C

90.000đ

1GB/ngày, miễn phí 20 phút gọi ngoại mạng, miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng (tối đa 1.000 phút) và miễn phí data

img

3V90C

270.000đ

1GB/ngày, 20 phút gọi ngoại mạng/30 ngày, miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng, miễn phí data truy cập ứng dụng TikTok

img

6V90C

540.000đ

1GB/ngày, 20 phút gọi ngoại mạng/30 ngày, miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng, miễn phí data truy cập ứng dụng TikTok

img

12V90C

1.080.000đ

1GB/ngày, 20 phút gọi ngoại mạng/30 ngày, miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng, miễn phí data truy cập ứng dụng

img

V70C

70.000đ

500MB/ngày, miễn phí 10 phút/cuộc gọi nội mạng (tối đa 1.000 phút)

img

3V70C

210.000đ

500MB tốc độ cao/ngày (hết lưu lượng ngừng truy cập), Miễn phí 10 phút/cuộc gọi nội mạng (tối đa 1.000 phút/30 ngày). Gói cước gia hạn sau 90 ngày

img

6V70C

420.000đ

500MB tốc độ cao/ngày (hết lưu lượng ngừng truy cập), miễn phí 10 phút/cuộc gọi nội mạng (tối đa 1.000 phút/30 ngày)

img

12V70C

840.000đ

500MB tốc độ cao/ngày (hết lưu lượng ngừng truy cập), miễn phí 10 phút/cuộc gọi nội mạng (tối đa 1.000 phút/30 ngày)

img

V50C

50.000đ

3GB/30 ngày, miễn phí 10 phút/cuộc gọi nội mạng (tối đa 1.000 phút)

img

3V50C

150.000đ

9GB (3GB/30 ngày, hết lưu lượng, ngừng truy cập), miễn phí 10p/cuộc gọi nội mạng (tối đa 1.000p/30 ngày)

img

6V50C

300.000đ

18GB (3GB/30 ngày, hết lưu lượng, ngừng truy cập), miễn phí 10p/cuộc gọi nội mạng (tối đa 1.000p/30 ngày)

img

12V50C

600.000đ

36GB (3GB/30 ngày, hết lưu lượng, ngừng truy cập), miễn phí 10p/cuộc gọi nội mạng (tối đa 1.000p/30 ngày)

img

V30X

30.000đ

V30X: 30.000đ/7 ngày được miễn phí 10p/cuộc gọi nội mạng và 500MB/ngày, hết lưu lượng truy cập theo gói Mobile Internet

img

F70K

70.000đ

3GB Data, 20 phút gọi ngoại mạng, miễn phí 10 phút/cuộc gọi nội mạng trong 30 ngày

img

KHA90_30

90.000đ

Miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng, 4GB/ngày, 30 phút gọi ngoại mạng. Ưu đãi áp dụng tại Khánh Hòa. Ngoài ra có thêm 2GB truy cập ngoài tỉnh. Gói cước gia hạn khi hết chu kỳ.

img

B100K

100.000đ

B100K_100.000đ/30 ngày = 500 phút gọi nội mạng + 600MB.

img

V200C

200.000đ

V200C: 200K/30 ngày, mỗi chu kỳ 30 ngày có 4GB/ngày + 20p/cuộc nội mạng (tối đa 1.000p), 100p ngoại mạng

img

3V200C

600.000đ

3V200C: 600K/90 ngày, mỗi chu kỳ 30 ngày có 4GB/ngày + 20p/cuộc nội mạng (tối đa 1.000p), 100p ngoại mạng

img

6V200C

1.200.000đ

6V200C: 1.200K/180 ngày, mỗi chu kỳ 30 ngày có 4GB/ngày + 20p/cuộc nội mạng (tối đa 1.000p), 100p ngoại mạng

img

12V200C

2.400.000đ

12V200C: 2.400K/360 ngày, mỗi chu kỳ 30 ngày có 4GB/ngày + 20p/cuộc nội mạng (tối đa 1.000p), 100p ngoại mạng

img

V120

120.000đ

2GB/ngày, miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng, 50 phút gọi ngoại mạng.

img

3V120

360.000đ

2GB/ngày, miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng, 50 phút ngoại mạng/30 ngày

img

6V120

720.000đ

2GB/ngày, miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mang, 50 phút ngoại mạng/30 ngày

img

12V120

1.440.000đ

2GB/ngày/360 ngày, miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng, 50 phút ngoại mạng/30 ngày

img

FT50

50.000đ

7GB và miễn phí 10 phút/cuộc gọi nội mạng

img

V50K

50.000đ

7GB và miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng, sử dụng trong 7 ngày.

img

V100K

100.000đ

V100K: 100.000đ/7 ngày có 25 phút gọi ngoại mạng, miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng (tối đa 1.000 phút) và 3GB/ngày

img

V120C

120.000đ

2GB/ngày/30 ngày, miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng (tối đa 1.000 phút), 50 phút ngoại mạng và miễn phí Data truy cập ứng dụng

img

3V120C

360.000đ

2GB tốc độ cao/ngày, miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng, 50 phút gọi ngoại mạng/30 ngày, miễn phí data truy cập ứng dụng

img

6V120C

720.000đ

2GB tốc độ cao/ngày, miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng, 50 phút gọi ngoại mạng/30 ngày, miễn phí data truy cập ứng dụng

img

12V120C

1.440.000đ

2GB tốc độ cao/ngày, miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng, 50 phút gọi ngoại mạng/30 ngày, miễn phí data truy cập ứng dụng

img

V120N

120.000đ

V120N: 120.000đ/30 ngày được miễn phí 20p/cuộc gọi nội mạng và 4G/ngày, gọi ngoại mạng 50p/tháng.

img

3V120N

360.000đ

4GB tốc độ cao/ngày, miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng, 50 phút gọi ngoại mạng/30 ngày

img

6V120N

720.000đ

4GB tốc độ cao/ngày, miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng, 50 phút gọi ngoại mạng/30 ngày

img

12V120N

1.440.000đ

4GB tốc độ cao/ngày, miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng, 50 phút gọi ngoại mạng/30 ngày

GÓI CHỈ DÙNG DATA

img

ST5K

5.000đ

5.000đ/ngày có 500MB sử dụng đến 24h ngày đăng ký, DV gia hạn hàng ngày

img

ST10K

10.000đ

2GB sử dụng đến 24h00 ngày đăng ký (gia hạn tự động)

img

ST15K

15.000đ

3GB tốc độ cao sử dụng trong 3 ngày (gia hạn tự động)

img

ST30K

30.000đ

7GB tốc độ cao sử dụng trong 7 ngày (Gia hạn tự động).

img

ST70

70.000đ

30GB (1GB/ngày) sử dụng trong 30 ngày. Giá cước: 70.000đ. Đối với thuê bao trả sau: Đăng ký gói từ ngày 21 đến cuối tháng

img

ST70K

70.000đ

15GB (500MB/ngày) + Miễn phí data truy cập ứng dụng TikTok. Ưu đãi sử dụng trong 30 ngày (trả trước), hết tháng (trả sau).

img

ST90K

90.000đ

30GB (1GB/ngày) + Miễn phí data truy cập ứng dụng TikTok. Ưu đãi sử dụng trong 30 ngày (trả trước), hết tháng (trả sau).

img

ST120K

120.000đ

60GB (2GB/ngày) + Miễn phí lưu trữ 25GB dữ liệu trên LifeBox + Miễn phí xem phim trên ứng dụng Viettel TV

img

ST120

120.000đ

28GB/28 ngày, hết 28GB ngừng truy cập

img

ST150K

150.000đ

90GB (3GB/ngày) + Miễn phí lưu trữ 25GB dữ liệu trên LifeBox + Miễn phí xem phim trên ứng dụng TV360)

img

EST120

120.000đ

28GB (hết 28GB ngừng truy cập), miễn phí Data khi chơi hoặc xem livestream game trên ứng dụng Liên quân Mobile

img

UMAX300

300.000đ

Không giới hạn lưu lượng tốc độ cao, sử dụng trong 30 ngày.

img

D500T

500.000đ

5GB/30 ngày. Hết 5GB truy cập với tốc độ thông thường

img

12EST120

1.440.000đ

Mỗi chu kỳ 28 ngày có 28GB (hết 28GB ngừng truy cập), miễn phí Data khi chơi hoặc xem livestream game trên ứng dụng Liên quân Mobile. DV gia hạn sau 336 ngày

img

MIMAX70

70.000đ

3GB lưu lượng tốc độ cao sử dụng trong 30 ngày.

img

MIMAX90

90.000đ

5GB tốc độ cao sử dụng trong 30 ngày.

img

ECOD10

10.000đ

500MB/chu kỳ, hết lưu lượng ngừng truy cập. Gói cước gia hạn khi hết 30 ngày với trả trước hoặc hết tháng với trả sau.

img

ECOD20

20.000đ

1.5GB sử dụng trong 30 ngày (trả trước), hết tháng (trả sau).

img

ECOD50

50.000đ

3GB lưu lượng tốc độ cao, hết 3GB dừng truy cập. Giá cước: 50.000đ/30 ngày

img

XL50

50.000đ

XL50: 50K/30 ngày có 5GB Data. Hết lưu lượng truy theo gói Mobile Internet đang sử dụng nếu có.

img

XL90U

90.000đ

XL90U – 90.000đ/30 ngày có 9GB

img

UMAX50N

50.000đ

UMAX50N: 50K/30 ngày có 5GB tốc độ cao (hết LL vẫn truy cập miễn phí Youtube, Facebook…), miễn phí data truy cập ứng dụng

img

3UMAX50N

150.000đ

5GB/30 ngày tốc độ cao, hết LL truy cập tốc độ thông thường

img

6UMAX50N

300.000đ

5GB/30 ngày tốc độ cao, hết LL truy cập tốc độ thông thường

img

12UMAX50N

600.000đ

5GB/30 ngày tốc độ cao, hết lưu lượng truy cập tốc độ cao

img

UMAX4G

50.000đ

Umax4G: 50K/30 ngày có 5GB tốc độ cao (5GB/30 ngày), hết LL vẫn tiếp tục truy cập miễn phí Facebook, Youtube

img

3UMAX4G

150.000đ

3Umax4G: 150K/90 ngày có 15GB tốc độ cao (5GB/30 ngày), hết LL vẫn tiếp tục truy cập miễn phí Facebook, Youtube

img

6UMAX4G

5.000đ

6Umax4G: 300K/180 ngày có 30GB tốc độ cao (5GB/30 ngày), hết LL vẫn tiếp tục truy cập miễn phí Facebook, Youtube

img

12UMAX4G

600.000đ

12Umax4G: 600K/360 ngày có 60GB tốc độ cao trên hạ tầng 4G (5GB/30 ngày), hết LL vẫn truy cập miễn phí Facebook

img

MIMAXSV

50.000đ

MIMAXSV: 50.000đ/30 ngày có 3GB lưu lượng tốc độ cao trong 30 ngày. Hết lưu lượng tốc độ cao sẽ chuyển sang tốc độ thường không mất phí

img

MIMAX25

25.000đ

2GB sử dụng trong 30 ngày. Giá cước: 25.000đ/30 ngày.

img

MIMAX125

125.000đ

8GB tốc độ cao sử dụng trong 30 ngày.

img

MIMAX200

200.000đ

15GB lưu lượng tốc độ cao, sử dụng trong 30 ngày.

GÓI CƯỚC THOẠI+SMS

img

MP5X

5.000đ

50 phút gọi nội mạng sử dụng đến 24h ngày đăng ký

img

S3

3.000đ

300 tin nhắn nội mạng dùng đến 24h ngày đăng ký

img

MP50X

50.000đ

Miễn phí 10 phút/cuộc gọi nội mạng tối đa 500p, sử dụng trong 30 ngày

img

FT5

5.000đ

Miễn phí 15 phút/cuộc gọi nội mạng

img

DT3

3.000đ

Có 30.000đ gọi nội mạng/đến 24h ngày đăng ký

img

S30

30.000đ

1500 SMS nội mạng

img

FT3S

3.000đ

10 phút gọi miễn phí/ cuộc gọi nội mạng

img

DK50

50.000đ

500 phút thoại nội mạng

img

S10

10.000đ

500 SMS nội mạng

img

S5

5.000đ

500 tin nhắn nội mạng dùng trong 7 ngày

GÓI CƯỚC KHÁC

img

MIMAX200

200.000đ

15GB lưu lượng tốc độ cao, sử dụng trong 30 ngày.

img

H5

5.000đ

1GB sử dụng trong 60 phút.

Cước phí đăng ký qua tổng đài Viettel 9123 là Miễn Phí, xin cảm ơn Quý Khách đã sử dụng dịch vụ của Viettel. Cùng với việc nâng cao chất lượng tốc độ truy cập mạng, để phục vụ tốt hơn nữa khách hàng, Viettel cung cấp cho bạn nhiều gói sản phẩm phù hợp với nhu cầu của từng đối tượng. Chúng tôi xin thiệu các gói cước 3G, 4G Viettel đang triển khai và cách đăng ký đơn giản nhất cho bạn

Đăng kí bằng cách soạn tin theo cú pháp:

TÊN GÓI CƯỚC (dấu cách) 905323484 gửi 9123

Đăng Ký Gọi Liên Mạng Ngoại Mạng Viettel

Đăng Ký 5G Viettel

Đăng Ký 4G Viettel

Đăng Ký Nhắn Tin Ngoại Mạng Nội Mạng Viettel

Đăng Ký Gọi Nội Mạng Viettel

Lưu Ý: Đăng Ký Trả Sau Viettel

Đăng Ký Mạng Viettel

Lắp Mạng Viettel

Rate this page